จดทะเบียนธุรกิจ วางระบบ ทำบัญชี รับรองงบ ภาษี

สำนักงานบัญชี Progress Accounting ก่อตั้งขึ้นโดยทีมงานที่มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการจะทะเบียนธุรกิจ การวางระบบ ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี และภาษี ในธุรกิจที่หลากหลาย  โดยให้บริการแบบครบวงจร ด้วยบริการที่มีคุณภาพ ในราคาสบายกระเป๋า 

ทำไม Progress Accounting จึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่าน

รับส่งเอกสารถึงที่ ดูแลครบจบที่เดียว

เราไม่เพียงให้บริการงานบัญชี แต่เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการแบบครบวงจรตั้งแต่จดทะเบียน วางระบบ ทำบัญชี ปิดงบ ประสานงานกับกรมพัฒนาะุรกิจการค้า และงานภาษี ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ บริการครบจบที่เดียว เพื่อให้ลูกค้าสามารถโฟกัสธุรกิจได้อย่างเต็มที่

เชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย

เรามีทีมงานที่มีความรู้ มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่หลากหลาย ทั้งธุรกิจซื้อขายสินค้าและบริการ ธุรกิจก่อสร้าง อุตสาหกรรม นำเข้า ส่งออก แฟรน์ไซส์ และขายออนไลน์ ลดปัญหาใช้คนที่ขาดประสบการณ์ ต้องตามแก้ไขไม่่รู้จบ

เน้นคุณภาพ ราคาสบายกระเป๋า ใช้แล้วสบายใจ

เราให้บริการที่คุณภาพ โดยทีมงานและระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริหารจัดการและบริหารต้นทุนดี ทำให้สามารถคิดค่าบริการในราคาสบายกระเป่า ใช้บริการแล้วสบายใจ

บริการของเรา

จดทะเบียนบริษัท

0%

วางระบบ

0%

ทำบัญชี ยื่นงบ

0%

ตรวจสอบ รับรองงบ

0%

สบายใจ สบายกระเป๋า

0%

บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขายออนไลน์พร้อมให้คำแนะนำในการจัดตั้ง การจัดทำตราบริษัท แบบครบวงจร

 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดและจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับธุรกิจขายออนไลน์
 • จดทะเบียนคณะบุคคล จดทะเบียนพาณิชย์
 • จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทจำกัดและห้างหุ้นส่วนจำกัด

การทำบัญชีไม่ได้เป็นเพียงการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และกรมสรรพากรเท่านั้น แต่การมีระบบบัญชีที่ดีจะช่วยให้กิจการสามารถใช้ระบบบัญชีเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการ การควบคุมการดำเนินงาน การจัดการเงินสด การจัดการหน้าร้าน การบริหารสาขา และการบริหารคลังสินค้าที่เหมาะสม และครบวงจร

 • วางระบบบัญชี ระบบจัดการหน้าร้าน ธุรกิจแฟรน์ไชส์ ขายออนไลน์ และสต๊อกสินค้า
 • จัดหา ติดตั้ง วางระบบคอมพิวเตอร์
 • จัดอบรม พัฒนาบุคลากร จัดทำคู่มือเพื่อความพร้อมในการปฏิบัติงาน

บริการจัดทำบัญชี และประกันสังคมรายเดือน พร้อมยื่นชำระภาษี และบริการที่เกี่ยวข้องแบบครบวงจร

 • ภ.ง.ด. 1 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน
 • ภ.ง.ด. 3 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (บุคคลธรรมดา)
 • ภ.ง.ด. 53 แบบแสดงรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย (นิติบุคคล)
 • แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
 • แบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งปี (ภ.ง.ด.50)
 • แบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (ส.บช.3)
 • แบบภาษีเงินได้เงินเดือนและค่าแรงสรุปทั้งปี (ภ.ง.ด.1ก)
 • รายงานสรุปพนักงานนำส่งสำนักงานประกันสังคม (กท.20 ก)
 • ยื่นแบบนำส่งงบการเงินต่อกระทรวงพาณิชย์ (สบช.3) และ บอจ.5

บริการจัดทำงบการเงิน ปิดงบ จัดหาผู้ตรวจสอบงบการเงิน พร้อมนำส่งสรรพากร กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • ทำงบการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุล และงบการเงินตามข้อกำหนด
 • ตรวจสอบ และรับรองงบ
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภงด.51) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภงด.50) พร้อมนำส่งสรรพากร
 • จัดทำ (สบช.3) และ บอจ.5 นำส่งกระทรวงพาณิชย์
 • จัดทำรายงานนำส่งสำนักงานประกันสังคมประจำปี (กท.20 ก)
 • ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีและกณฑ์ที่เปลี่ยนแปลง
 • ให้คำปรึกษาในการวางแผนภาษี และการปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • รับปิดงบเปล่า และการชำระบริษัท
(Outsource)

รับดูแลและจัดการงานบัญชี ผ่านระบบบัญชีของสำนักงาน (Outsource)  โดยพนักงานบัญชีมืออาชีพ เพื่อลดปัญหาการจัดทำบัญชี ประหยัดการลงทุนด้านบุคลากร ระบบไอที และระบบบัญชี และเพื่อไม่ให้ท่านเสียเวลากับงานบัญชีจนไม่มีเวลาทำธุรกิจ

 • Outsource ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ลดการลดทุน และภาระในการแก้ไขปัญหา
 • Outsource ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ โดยท่านสามารถเข้าระบบได้ตลอดเวลา
 • Outsource พนักงานบัญชีโดยใช้พนักงานบัญชีมืออาชีพ
 • Outsource งานภาษีและการนำส่งงบการเงินและประกันสังคม
 • Outsource งานจดทะเบียน และการเปลี่ยนแปลงการจดทะเบียนธุรกิจ

รับดูแลระบบ พัฒนาระบบการทำงาน พัฒนาบุคลากร และให้คำปรึกษาในการจัดการปัญหาบัญชี และภาษีอากร

 • ดุแลและให้คำแนะนำในการติดตั้ง และการนำระบบมาใช้งาน
 • ให้คำปรึกษาในการปฏิบัติมาตรฐานบัญชี
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการ การสำรองข้อมูล และการแก้ไขปัญหา
 • ให้คำปรึกษาในการจัดการปัญหาบัญชี ภาษี และค่าปรับต่าง ๆ
 • ให้คำปรึกษาเกียวกับการปรับระบบตามข้อกำหนดของทางการ
 • ให้คำปรึกษาในการพัฒนาระบบบัญชีออนไลน์ / ธุรกิจออนไลน์
ปัญหาการทำบัญชี และคำถามที่ลูกค้าสอบถามบ่อย

นอกจากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการทำบัญชี การสอบบัญชี ภายในการวางแผนภาษีอย่างเหมาะ ในราคาพิเศษ โดยไม่มีปัญหาตามมาในภายหลังแล้ว  เรายังมีความเชี่ยวชาญในการวางระบบบัญชีหน้าร้าน ระบบบัญชีสาขา ระบบสต๊อก ซึ่งจะทำงานร่วมกันแบบครบวงจร ตลอดจนมีผู้เชี่ยวชาญในระบบไอทีและเครือข่าย ซึ่งสามารถให้บริการและจัดการปัญหาแบบครบจบทุกอย่าง (One stop services)  

ผู้ให้บริการทุกคนย่อมนำเสนอในสิ่งที่ดี แต่บางครั้งขาดแนวทางดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการควบคุมคุณภาพการให้บริการ (Quality Assurance) เรามีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานกับบริษัทชั้นนำที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ และใช้ประสบการณ์ดังกล่าวมาออกแบบระบบงานภายในของสำนักงาน ให้มีระบบควบคุมคุณภาพที่รัดกุม หมดปัญหาการทำบัญชี และค่าปรับ ตลอดจนมีการนำระบบไอทีมาใช้ในการทำงาน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และลดต้นทุน ทำให้สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพในราคาพิเศษ

หากการนำเสนอบริการในราคาพิเศษ โดยยังคงทำงานแบบเดิม ๆ ก็มีแนวโน้มที่จะลดต้นทุนภายในซึ่งอาจส่งผลต่อคุณภาพการให้บริการ เราไม่ได้ลดต้นทุนโดยใช้พนักงานที่ขาดคุณภาพ แต่เราลดต้นทุนจากการวางระบบการทำบัญชีและระบบควบคุมคุณภาพที่เหมาะสม มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้สนับสนุนการทำงานอย่างสม่ำเสมอ ทำให้เรามีการทำงานที่รวดเร็วมีคุณภาพ ในต้นทุนที่ต่ำกว่า ทำให้สามารถให้บริการที่มีคุณภาพในราคาพิเศษ

ผู้ประกอบการหลายคนต้องใช้เวลาในการดูแลการทำบัญชีและภาษีจนไม่มีเวลาทำธุรกิจ และหลายครั้งพบปัญหาการทำบัญชีและภาษี จนไม่เห็นคุณค่าของการทำบัญชี เนื่องจากการทำบัญชีและการนำเสนอบริการทำบัญชีในบางครั้งจะมุ่งเน้นเพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสรรพากร จนไม่เห็นคุณค่าของการทำงานที่จะสนับสนุนการดำเนินงาน การบริหารจัดการ และการควบคุมภายใน เรายินดีที่จะให้บริการงานบัญชีซึ่งนอกจากการปฏิบัติตามข้อกำหนดของทางการและสรรพากรแล้ว ยังส่งเสริมการดำเนินงานของผู้ประกอบการซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจของท่านเพื่อความได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ การเลือกใช้บริการของเรา นอกจากจะทำให้ท่านสบายใจ สบายกระเป๋าแล้ว ยังทำให้ท่านมีระบบบัญชีที่ส่งเสริมในการทำธุรกิจเพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

website
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือโปรโมชั่น โทร. xxx-xxx-xxxx หรือ Add Line
man, work, desk-597178.jpg

ใช้บริการแบบครบวงจร ตั้งแต่จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วางระบบบัญชี ระบบซื้อขาย สต๊อก ทำบัญชี ปิดงบ ยื่นงบ ประกันสังคม ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกรมพัฒนาธุรกิจ และสรรพากร ทุกอย่างราบรื่น สบายใจ สบายกระเป๋า แนะนำเลยครับ

Gregory Eric
-
บริษัทสุขสบายดี
woman, girl, fashion-7115624.jpg

ถนัดแต่ค้าขาย พอเปิดบริษัท ต้องทำบัญชีเอง เสียเวลากับการลงระบบ  ทำในสิ่งที่ไม่ถนัด ต้องแก้ปัญหา day-to-day ไม่มีเวลาดูแลเรื่องธุรกิจ พอใช้บริการกับสำนักงาน ให้ผู้เชี่ยวชาญมาดูแล หายห่วง และมีเวลาดูแลธุรกิจมากขึ้น ธุรกิจเติบโต และกำไรมากขึ้น

Gregory Eric

-
Smart SME
Scroll to Top
Scroll to Top